FILTROWA 68
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości


Historia budynku

Budynek nasz został wybudowany w 1926r dla pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności, według projektu Józefa Handzelewicza i stanowi przykład domu mieszkalnego w stylu wczesnego modernizmu.

Usytuowany w zwartej zabudowie, o układzie przestrzennym zorganizowanym wokół centralnego dziedzińca oraz czterech bocznych podwórek, wspólnych z sąsiednimi kamienicami. Nawiązuje do układu kamienic czynszowych z końca XIX w (sień przejazdowa, znaczne zagęszczenie lokali –pierwotnie w liczbie 132). Wyrazem nowych tendencji jest zapewnienie lepszego doświetlenia i przewietrzania mieszkań poprzez zastosowanie podwórek otwartych do sąsiednich posesji.

Kamienica monumentalna w charakterze , jest też jednym z pierwszych dużych budynków mieszkalnych powstałych na terenie Ochoty w okresie międzywojennym, od strony zachodniej sąsiadowała z drugim domem PKO (Filtrowa 70), wzniesionym ok. 1929r.

W naszym budynku, 31 lipca 1944r., został podpisany rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszawskiego przez dowódcę Okręgu Warszawskiego płk Antoniego Chruściela „Montera”.

Kamienica obecnie pięciokondygnacyjna, posiada dobrze zachowany wystrój i kompozycję fasady oraz przejazdu bramowego. Bogaty, neobarokowy wystrój rzeźbiarski (prawdopodobnie autorstwa Zygmunta Otto), skoncentrowany w środkowym segmencie, złożony jest z rogów obfitości, girland, putt obejmujących baranki , baranich rogów i umieszczonego ponad otworem bramnym przedstawieniem orła z rozpostartymi skrzydłami.

Rozwiązanie przejazdu bramnego, wyraźnie wyróżnionego w kompozycji fasady-flankowanego w przęsłach bocznych przez niższe otwory przejściowe, tworzące układ serialny-w znacznej mierze decyduje o wysokich walorach artystycznych architektury obiektu. Interesującym oraz cennym elementem wystroju przejazdu są trójskrzydłowe wrota kute w metalu z tabliczkami wykonawcy („H. Zieliński wł. K. Kubacki inż. Warszawa”)

Budynek posiada w znacznym stopniu zachowany układ wnętrz oraz wystrój poszczególnych pomieszczeń klatek schodowych oraz mieszkań tj. stolarkę okienną i drzwiową, posadzki i balustrady schodów oraz sztukaterie.

 

 

 


 
Strona główna Historia budynku Fotografie budynku Linki dla mieszkańców Kontakt z nami